Hur du ska sanera när du utsätts för asbest

En mycket viktig regel om asbestsanering är att alla skyddskläder som bärs under
asbestsaneringen ska hanteras ordentligt och slängas tillsammans med annat asbesthaltigt
material som ska slängas. EPAs förordningar är ganska specifika med asbestavfallshantering, denna fråga behandlas på djupet i olika broschyrer som “emballage från asbestmaterial
som ska avlägsnats” och “Transportera material som innehåller asbest”, som går att beställa på deras hemsida .
Om dina vanliga kläder skulle bli förorenade är det säkrast att slänga dem i enlighet med
EPA:s föreskrifter. Dock föreslår Hälsodepartementet i det atlantiska länet (New Jersey) att
sådana kläder kan sköljas med rinnande vatten från en slang eller kran före tvätt. Likaså bör
husdjur och krukväxter som har exponerats också sköljas noggrant, liksom du själv bör
duscha under rinnande vatten (inte bada), vilket är standardprocedurer för
asbestreningsutrustningsindustrin.
All mat som har exponerats för asbest måste kastas bort såvida den inte varit väl försluten i
en tät plastbehållare eller glasburk. Sådana behållare bör sköljas noggrant. Om du
misstänker att maten inuti har förorenats, kasta den med resten av ditt asbestavfall.
För mattor, möbler, AC/värmerör och bilar, cyklar eller andra fordon, kommer du behöva
en dammsugare med HEPA-filter. “HEPA” står för High Efficiency Particulate Air och är det
enda filter som är lämpligt för att hantera de mikroskopiska fibrerna som genereras av sprött
(sönderfallande) asbest. Du kan nu sanera själv.
En gång i tiden var asbest ett fullt accepterat material att använda vid byggnation. Idag känns det helt absurt, när man vet hur farligt det är. Årligen kan man notera många fall av cancer som resultat av exponering från asbest under lång tid.
Det finns mer att läsa om asbestsanering, om du känner att ditt intresse väcktes nu. För att lära dig mer kan du gå in på www.asbestsanering.me.

No related posts.