Radonreduktion – tekniker för minskning av radon i bostaden.

Det finns flera metoder en entreprenör kan använda sig av för att sänka radonhalten i ditt
hem. Detta kan vara i förebyggande syfte för att undvika en mer omfattande sanering. Vissa
tekniker hindra radon från att komma in ditt hem medan andra minskar radonhalten efter
att en mindre förorening har uppstått. Din entreprenör inspekterar ditt hem och utformar
ett system som är anpassat efter det behov som finns. Källan till radon i din bostad kan
avslöjas genom kemisk rök, liksom riktningen av luftrörelser genom bostaden. En
entreprenör kan avslöja både källor och riktningar i luftflödet genom att titta på en liten
mängd rök som skjuts in i hål, avlopp, schakt eller längs sprickor. Källorna till luftflödet visar
radonets möjliga vägar genom bostaden. En annan typ av test är ett jordtest var man
använder sig av en dammsugare och kemisk rök för att avgöra hur lätt luft kan röra sig från
en punkt till en annan under husgrunden. Genom att titta på röken under ett jordtest kan en
entreprenör ta beslut om vilka typer av system för radonminskning som skulle fungera bäst i
din bostad. Vilen typ av tester som utförs bestäms av detaljer i din bostad, som till exempel
grund och byggnadsmaterial samt av entreprenörens tidigare erfarenheter. Även efter dessa
procedurer kan du dock fortfarande vara i behov av mer omfattande saneringsåtgärder.
Du kanske tänker att detta inte är något som behövs i Sverige. Men efter Tjernobyl 1986 är Sverige ett land som är ganska hårt ansat av förorening av radon och många delar av landet är behov av extra sanering. Du kanske frågar dig nu var du kan hitta ett ställe där du kan lära dig mer om radonsanering. Du hittar en hel del bra information om radonsanering om du surfar in på www.radonsanering.nu.

No related posts.