Rengöring och sanering av mögel i hus

Vid hög luftfuktighet kan mögel spridas över ett helt hus. Denna process intensifieras i energieffektiva bostäder. Ofta är föroreningen inte synliga för blotta ögat utan måste avgöras genom mögeltester.

Om cannabis, hampa eller marijuana växer i närheten av huset kan det leda till ännu mer mögel och hälsorisker för invånarna. Några av de allvarligaste hälsoriskerna omfattar:

• Giftig gas och kemikalier

• Biologiska föroreningar

• Dålig inomhusluft

• Bildning av skadliga mögel och svamp

• Mögel från intensiv kondens

• Ökad risk för bränder

Under 2001 utförde polisväsendet i södra Ontario 650 fall av husrannsakan i förhållande till marijuanaodlingar i hushåll,  jämfört med 160 fall under 2000, enligt en internationell rapport från polisen. Hyresvärdar är ofta ovetande om den odling som pågår och kan avkrävas miljötestning innan huset får användas igen. De allmänna rekommendationerna för att förhindra ytterligare mögeltillväxt innebär att man behöver identifiera källan till den fukt som har orsakat att möglet fick växtkraft och avlägsna denna källa. Om t.ex. mögelangrepp fanns under en diskbänk, var källan förmodligen en läckande vattenledning eller ett läckande avlopp. Se därför till att alla källor till fukt repareras för att förhindra framtida utbrott av giftigt mögel. Om mögelangreppen är för omfattande kan det bli aktuellt med en genomgående sanering, genomförd av experter på området. Sådana saneringar ska endast genomföras av utbildad personal som känner till alla problem som kan uppstå.

Blev du kanske intresserad av detta och känner att du vill läsa lite mer om mögelsanering. Bästa tipset för dig som är intresserad av mögelsanering är att du surfar in på www.mögelsanering.biz och ser vad som finns där. När du gått in på sidan kommer du dels att hitta en rad artiklar som på olika sätt behandlar mögel, och dels nyttig information och länkar till relevanta sidor.

No related posts.